تجاوز به دختر 12 ساله در ولایتی در افغانستان

تجاوز به دختر 12 ساله در ولایتی در افغانستان

تجاوز به دختر 12 ساله در ولایتی در افغانستان مردیکه بالای یک دختر دوازده ساله در ولایت تخار تجاوز جنسی کرده و بعد از این عمل زشت خود دختر را در یک جنگل کنار دریای آمو پرتاب میکند تا نیروهای …

جنگ خفن حیوانات در طبیعت وحشی

جنگ خفن حیوانات در طبیعت وحشی

جنگ خفن حیوانات در طبیعت وحشی نبرد و زورآزمایی حیوانات همواره طرفداران خاص خود را دارد شما در اینجا جنگ و مبارزه بین حیوانات مختلف را در اینجا مشاهده می کنید.