برچسب‌ "جفت گیری آهو"

کلیپ مستند فصل جفت گیری آهو گواتردار یا همان غزال ایرانی

hasan | یکشنبه، 12 ژانویه 20 - 11:30

شما در این کلیپ مستند فصل جفت گیری آهوی گواتردار یا همان غزال ایرانی را در حیات وحش کیش و در ایران را در چند دقیقه مشاهده می کنید که آهوان نر برای جفتگیری با آهوی ماده به مبارزه با یکدیگر می پردازند.

فیلم جفتگیری آهو نر با آهوی ماده در فصل جفت گیری حیوانات

hasan | یکشنبه، 12 ژانویه 20 - 11:17

شما در اینجا فیلم جفتگیری آهوی نر با آهوی ماده را در باغ وحش را مشاهده می کنید آهوی نر که چندین بار سعی در آمیزش و جفت گیری با غزال ماده را دارد و سر انجام موفق به این کار می شود ، با ما در کلیپت با کلیپ حیات وحش و حیوانات همراه باشید.

جنگ آهوی نر ایرانی برای جفت گیری با آهوی ماده در فصل جفتگیری حیوانات

hasan | چهارشنبه، 18 دسامبر 19 - 08:45

شما در اینجا مبارزه و نبرد نفسگیر آهوهای نر گواتردار را در فصل جفتگیری حیوانات را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم جنگ نفسگیر آهوی نر برای جفت گیری در حیات وحش …

فیلم خفن از جنگ آهوی نر برای جفت گیری با آهوی ماده در فصل جفتگیری

hasan | جمعه، 15 نوامبر 19 - 05:32

شما در اینجا کلیپی از جنگ آهوهای نر را برای جفت گیری با اهوی ماده را در فصا جفتگیری حیوانات مشاهده می کنید ، فیلم نبرد نفسگیر و خفن حیوانات برای تولید مثل با غزال ماده در طبیعت وحشی را در چند دقیقه ببینید.

جنگ آهوهای نر برای جفت گیری با جفت ماده در حیات وحش

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 02:39

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری آهوهای نز برای جفتگیری با جفت ماده در حیات وحش مشاهده می کنید ، فیلم تولید مثل حیوانات وحشی ، جفت گیری غزال با غزال ماده توسط نر برنده

جفت گیری آهو در حیات وحش در فصل جفت گیری حیوانات

hasan | چهارشنبه، 23 اکتبر 19 - 03:47

در این کلیپ جفت گیری آهو در حیات وحش را در فصل جفت گیری حیوانات مشاهده می کنید. جفتگیری آهو، جفت گیری آهو ،جفت گیری حیوانات، جفتگیری حیوانات ،حیات وحش

اخبار داغ