برچسب‌ "جفت گیری اردک"

فیلم جفتگیری اردک های سفید در فصل جفت گیری پرندگان

hasan | شنبه، 18 ژانویه 20 - 11:36

شما در اینجا فیلم خنده دار ازز جفت گیری اردک های سفید و دخالت دیگر اردک نر در حین عملیات جفتگیری را مشاهده می کنید کلیپ تولید مثل اردک نر با اردک ماده در فصل جفگیری پرندگان.

فیلم جفتگیری اردک نر با اردک ماده در مزرعه خانگی

hasan | دوشنبه، 23 دسامبر 19 - 02:58

شما در اینجا کلیپ جفت گیری اردک نر با اردک ماده در فصل جفت گیری در مزرعه خانگی را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم تولید مثل و امیزش اردک ها در قفس و داخل کجه را مشاهده می کنید.

فیلم جفت گیری اردک با مرغ در مزرعه در فصل جفت گیری حیوانات

hasan | دوشنبه، 23 دسامبر 19 - 02:13

شما در اینجا کلیپ خفن جفت گیری اردک با مرغ را در مزرعه مشاهده می کنید در این فیلم اردک نر که به زور به مرغ بیچاره در مقابل خروس جفتگیری می کند و خروس بیچاره که کاری از دستش بر نمی آید.

اخبار داغ