برچسب‌ "جفت گیری حیوانات اهلی"

کلیپ خنده دار از جفت گیری لاما با اسب پونی در مزرعه پرورش حیوانات

hasan | شنبه، 15 فوریه 20 - 05:50

کلیپ خنده دار از جفت گیری لاما با اسب پونی میکس شده با آهنگ فارسی در فصل جفت گیری حیوانات ، کلیپ های بامزه حیوانات اهلی و وحشی را  شما می توانید در اینجا مشاهده کنید، با ما همراه باشید.

کلیپ خنده دار از فحلی و جفکری ناموفق گاو اهلی در مزرعه پرورش حیوانات

hasan | شنبه، 15 فوریه 20 - 11:45

شما در اینجا کلیپی خنده دار از فحلی و جفت گیری گاو را به صورت طبیعی و سنتی میکس شده با آهنگ فارسی مشاهده می کنید اما گاو نر در ایجاد عمل جفکری موفق عمل نمی کند ،با ما در کلیپت با کلیپ های خنده دار از حیوانات همراه باید.

جفت گیری اسب تزیینی با اسب تزیینی کوچکتر از خود در مزرعه حیوانات

hasan | پنج‌شنبه، 06 فوریه 20 - 02:26

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری اسب تزیینی بزرگ با اسب تزیینی ماده کوچک تر از خود را در فصل جفتگیری حیوانات را در مزرعه پرورش حیوانات اهلی را مشاهده می کنید فیلم جفتگیری اسب های تزیینی در ایران ، با ما در کلیپت با کلیپ پرورش حیوانات همراه باشید.

کلیپ خنده دار از جفت گیری خوک ها در طویله با گویندگی فارسی!

hasan | پنج‌شنبه، 06 فوریه 20 - 12:03

شما در اینجا کلیپ خنده دار و با مزه از جفت گیری اشتباه و ناموفق خوک نر با خوک ماده در طویله در فصل جفتگیری حیوانات را مشاهده می کنید کلیپ خنده دار وباحال حیوانات را شما می توانید در کلیپت مشاهده کنید .با ما همراه باشید.

کلیپ خنده دار از جفت گیری گروهی سگ های ولگرد در خیابان

hasan | پنج‌شنبه، 06 فوریه 20 - 11:48

کلیپ خنده دار از جفت گیری گروهی سگ های ولگرد در خیابان در فصل جفتگیری حیوانت را مشاهده می کنید سگ نر که در حال جفت گیری با سگ ماده بوده و قفل شده و در این میان سگ نر مزاحم با وجود قفل شده سگ نر و ماده با سگ ماده قصد جفتگیری دارد و ایجاد مزاحمت می کند.

جفت گیری سگ با خوک Mating dogs with pigs در مزرعه پرورش حیوانات

hasan | پنج‌شنبه، 06 فوریه 20 - 11:31

شما در اینجا کلیپ خنده دار از جفت گیری سگ با خوک در مزرعه پرورش حیوانات اهلی در فصل جفتگیری حیوانات را مشاهده می کنید فیلمی بامزه از حیوانات شما در اینجا Mating dogs with pigs تماشا می کنید با ما در کلیپت همراه باشید.

فیلم جفت گیری گروهی لاماها در مزرعه پرورش حیوانات اهلی

hasan | سه‌شنبه، 04 فوریه 20 - 03:39

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری دسته جمعی لاماهای نر با لاماهای ماده در فصل جفتگیری حیوانات اهلی در مزرعه پرورش حیوانات مشاهده می کنید فیلمی از تولید مثل Lama mating را در اینجا می بینید حیوانی که شباهت زیادی به شتر دارد اما بدون کوهان است.

کلیپ خنده دار از جفت گیری گروهی خرها در مزرعه حیوانات

hasan | یکشنبه، 02 فوریه 20 - 05:37

شما در اینجا کلیپی خنده دار از جفت گیری گروهی خرها در مزرعه پرورش حیوانات اهلی مشاهده می کنید فیلم خنده دار و جالب از کشش و جفتگیری خرها ، خرها حیوانات اهلی که در گذشته و قبل از تولید خودرو برای حمل و نقل بار و اجسام و انسان ها استفاده زیادی می شد.

فیلم کشش اسب پونی در مزرعه پرورش اسب های کوتوله

hasan | یکشنبه، 02 فوریه 20 - 04:25

شما در اینجا کلیپی از کشش اسب پونی اسب های کوتوله و بامزه را در مزرعه پرورش حیوانات اهلی مشاهده میکنید فیلم جفت گیری اسب های پا کوتاه معروف به پونی Exmoorpony در فصل جفتگیری حیوانات ، با ما در کلیپت با کلیپ های تولید مثل و پرورش حیوانات همراه باشید.

کلیپ خنده دار از جفت گیری الاغ با اسب در مزرعه پرورش حیوانات

hasan | یکشنبه، 02 فوریه 20 - 03:38

شما در اینجا کلیپ خنده دار و بامزه از جفت گیری الاغ نر با اسب ماده در مزرعه پرورش حیوانات و واکنش اسب به این عمل الاغ را مشاهده می کنید خر بیچاره که به قصد جفتگیری و کشش با اسب ماده جلو می رود اما با بی میلی اسب مواجه می شود.

کلیپی از نحوه فحلی و جفتگیری قوچ در مزرعه پرورش حیوانات اهلی

hasan | یکشنبه، 02 فوریه 20 - 12:42

شما در اینجا کلیپ آموزشی از نحوه فحلی و همچنین جفت انداختن و جفت گیری قوچ با گوسفند ماده را مشاهده می کنید فیلمی از نحوه جفتگیری قوچ و میش و دیگر حیوانات اهلی را در دیگر کلیپ های ما تماشا کنید و برای خود به درآمد خوبی برسید.

جفت گیری خرگوش در قفس و صدای خرگوش ماده

hasan | شنبه، 01 فوریه 20 - 01:20

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری خرگوش نر با خرگوش ماده در اسارت و در قفس شبیه سازی شده به لانه جنگلی را مشاهده می کنید خرگوش ماده که در حین جفتگیری با خرگوش صدایی نیز از خود بروز می دهد، با ما با کلیپ های خفن و متفاوت از زندگی حیوانات همراه باشید.

کلیپ خنده دار از جفت گیری ناموفق سگ نر با گربه ماده بیخیال

hasan | چهارشنبه، 29 ژانویه 20 - 11:16

شما در اینجا کلیپی خنده دار از جفتگیری ناموفق سگ با گربه خانگی را که بر روی یک صندلی ریلکس کرده و تمایلی به جفتگیری ندارد را مشاهده می کنید سگ بیچاره در تلاش برای جفت گیری با گربه و گربه که بیخیال برای خودش روی صندلی نشسته.

جفت گیری چپش با بز ماده در مزرعه پرورش حیوانات اهلی

hasan | چهارشنبه، 29 ژانویه 20 - 10:11

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری چپش یا همان بزغاله یکساله را با بز ماده در فصل فحلی و کشش حیوانات اهلی در چند دقیقه مشاهده می کنید آموزش نحوه جفتگیری بز نر یکساله با بز ماده مخصوص پرورش دهندگان حیوانات اهلی .

کلیپ خنده دار از جفت گیری ناموفق اسب با شترمرغ در مزرعه

hasan | چهارشنبه، 29 ژانویه 20 - 03:07

شما در اینجا کلیپ خنده دار و جالب از جفت گیری شترمرغ با اسب در مزرعه پرورش حیوانات اهلی را مشاهده می کنید فیلم عجیب از تلاش ناموفق شتر مرغ برای جفتگیری و تولیدمثل با اسب ماده در مزرعه حیوانات، با ما در کلیپت با کلیپ حیوانات همراه باشید.

جفت گیری الاغ نر با الاغ ماده در طویله و نحوه کشش حیوانات اهلی

hasan | سه‌شنبه، 28 ژانویه 20 - 11:57

شما در اینجا کلیپ جدید و جالب از جفت گیری الاغ ها در طویله در مزرعه پرورش حیوانات هالی را مشاهده می کنید خر ماده هنگام کشش با خر ماده در برخی اوقات همانند این کلیپ از خود صدا نابهنجاری از خود تولید می کند ، با ما در کلیپت با کلیپ های حیات وحش و حیوانات همراه باشید.

جفت گیری سگ پاکوتاه خارجی بر روی چمن در فصل جفتگیری حیوانات اهلی

hasan | دوشنبه، 27 ژانویه 20 - 03:09

شما در این کلیپ جفت گیری سگ پاکوتاه خارجی بر روی چمن ها در فصل جفتگیری حیوانات اهلی را در مشاهده می کنید کلیپ خنده دار از آماده شدن سگ نر برای جفتگیری با سگ پا کوتاه ماده که با واکنش سگ ماده روبرو شد.

کلیپ آموزشی از کشش اسب در ایران توسط پرورش دهندگان اسب

hasan | پنج‌شنبه، 23 ژانویه 20 - 12:02

شما در اینجا کلیپ آموزشی از جفت گیری و کشش اسبها در ایران توسط پرورش دهندگان اسب های اصیل در فصل جفتگیری حیوانات اهلی را مزرعه پرورش اسب را مشاهده می کنید با ما با کلیپ های آموزشی از فحلی و کشش اسبها و حیوانات اهلی همراه باشید.

جفت گیری اسب تزیینی جدید در مزرعه پرورش حیوانات اهلی

hasan | جمعه، 17 ژانویه 20 - 03:13

شما در اینجا کلیپی از جفت گیری اسب تزیینی جدید در مزرعه پرورش حیوانات اهلی در یکی از کشورهای شرقی آسیا در فصل جفتگیری حیوانات را در این کلیپ آموزشی را مشاهده می کنید با ما با در کلیپت با کلیپ پرورش و کشش حیوانات اهلی همراه باشید.

کلیپ جفت گیری خوک در طویله در فصل جفتگیری حیوانات

hasan | چهارشنبه، 15 ژانویه 20 - 11:32

شما در اینجا کلیپ جفت گیری خوک نر با خوک ماده را در مزرعه پرورش حیوانات اهلی در کشورهای غربی را مشاهده می کنید در واقع تولید مثل و جفتگیری خوک یا همان گرازهای اهلی در کشورهای غربی که گوشت خوک برای آنها مشکلی ندارد دارای سود آوری زیادی است.

اخبار داغ