برچسب‌ "کشش"

فیلم کشش اسب عرب به اسم دوران

hasan | سه‌شنبه، 13 آگوست 19 - 07:59

فیلم کشش اسب عرب به اسم دوران https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/3d766ccbf5aedecb12f4aa039d835cff2450634-360p__39006.mp4 کلیپی دیگر از کشش اسب عرب دوران https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bb215a51bac4242910c45ea037a5639d2450749-360p__78497.mp4

کشش اسب سفید در مزرعه پرورش اسب

hasan | سه‌شنبه، 13 آگوست 19 - 07:25

کشش اسب سفید در مزرعه پرورش اسب https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/512f2f884c8a381e7487d039a1a45c113693117-360p__35927.mp4

کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

hasan | دوشنبه، 03 ژوئن 19 - 06:51

کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب شما در اینجا کلیپی از…

فیلم کشش اسب سفید در مزرعه

hasan | دوشنبه، 03 ژوئن 19 - 06:31

فیلم کشش اسب سفید در مزرعه کشش اسب سفید فیلم آموزشی کشش اسب اسکات کلیپی زیبا از جفت جفتگیری اسب سفید نحوه کشش…

فیلم کشش اسب سیلمی و حاملگی اسب ماده

hasan | شنبه، 01 ژوئن 19 - 05:45

فیلم کشش اسب سیلمی و حاملگی اسب ماده فیلم جفتگیری و کشش اسب سیلمی آموزش کامل جفتگیری اسب اصیل ایرانی جفگیری زیبا از…

فیلم کامل کشش اسب مسابقه ای

hasan | شنبه، 01 ژوئن 19 - 05:26

فیلم کامل کشش اسب مسابقه ای کلیپ کامل از جفت گیری و نحوه کشش اسب مسابقه ای در مراکز پرورش اسب آموزش صحیح…

اخبار داغ