خانه / بایگانی برچسب: گوریل

بایگانی برچسب: گوریل

جفت گیری گوریل ها در جنگل

جفت گیری گوریل ها در جنگل کلیپ جفت گیرس پرهیاهدی گوریل نر بی حیا با گوریل ماده که برای ادامه بقا مشغول جفتگیری با گوریل ماده و در مقابل فرزندش می باشد https://feedia.ir/upload/file/205832.mp4

جفت گیری گوریل پشت نقره ای

فیلم جفت گیری گوریل پشت نقره ای در جنگل مقابل همه

فیلم جفت گیری گوریل پشت نقره ای در جنگل مقابل همه جفت گیری گوریل جفتگیری عجیب گوریل پشت نقره ای نحوه جفکری حیوانت نظیر گوریل مقابل خانواده جفتکیری گوریل آفریقایی با گوریل ماده و تولید مثل گوریل ها در جنگل …

جنگ گوریل ها برای جفتگیری

جنگ گوریل ها برای جفتگیری در جنگل و حیات وحش

جنگ گوریل ها برای جفتگیری در جنگل و حیات وحش جنگ گوریل ها برای جفتگیری جنگ و دعوای وحشیانه گوریل های آفریقای در جنگل های متراکم بای جفت گیری گوریل دعوای گوریل ها برای پیدا کردن گوریل قدرتمندتر برای جفتگیری …