مطالب جدید

جذابترین تعقیب و گریز حیوانات در حیات وحش

یکشنبه، 25 اکتبر 20 - 11:04

شما در اینجا 5 نمونه از تعقیب و گریزهای دیدنی بین شکار و شکارچی در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلمی از خفن ترین تعقیب و گریزهای بین حیوانات .

تلاش ناموفق کروکودیل توسط جگوار

یکشنبه، 25 اکتبر 20 - 11:37

کلیپ دیدنی از استتار و حمله ناموفق تمساح توسط پلنگ جگوار را در حیات وحش آمازون مشاهده می کنید تلاشی که به سراناجم نمی انجامد و گلنگ جگوار موفق به شکار کروکودیل نمی شود.

شکار کردن حیوانات توسط اژدهای کومودو

یکشنبه، 25 اکتبر 20 - 10:03

کلیپ دیدنی از شکار حیوانات توسط اژدهای کومودو در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلم شکار کردن حیوانات توسط اژدهای کومودو .فیلم شکار کردن حیوانات وحشی.

شکار غافلگیرانه گوزن وحشی توسط کروکودیل

یکشنبه، 25 اکتبر 20 - 10:48

استتار ماهرانه تمساح برای شکار بوفالو در حیات وحش را مشاهده می کنیدکروکودیل از غفلت گوزن وحشی نهایت استفاده را می برند و یکی از آنها را شکار می کنند.

10 شکارچی برتر کره زمین

یکشنبه، 25 اکتبر 20 - 10:12

شما در این کلیپ با ده حیوان برتر در حیات وحش آشنا خواهید که در شکار کردن حیوانات وحشی نسبت به بقیه قدرت و برتری قابل توجهی دارند.

حمله فیل ها به شیرها در حیات وحش آفریقا

جمعه، 23 اکتبر 20 - 08:10

کلیپ دیدنی از مبارزه شیرها با فیل های افریقایی در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلم جنگیدن حیوانات در طبیعت آفریقا.

مبارزه راسو با کفتارهای خالدار

جمعه، 23 اکتبر 20 - 07:00

کلیپ دیدنی از مبارزه یک راسو با سه کفتار خالدار آفریقایی ، فیلم خفن از جنگیدن بر سر زندگی توسط راسو در برابر کفتارهای گرسنه ، با ما همراه باشید با کلیپ های دیدنی از حیوانات.

شکار کردن حیوانات در طبیعت آفریقا

جمعه، 23 اکتبر 20 - 07:00

شما در اینجا شکار حیوانات وحشی در طبیعت بکر آفریقا توسط حیوانات درنده نظیر یوزپلنگ و شیر و پلنگ را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، با ما همراه باشید با کلیپ های دیدنی از شکار حیوانات.

خوردن وحشتناک حیوانات درنده توسط شیرها

جمعه، 23 اکتبر 20 - 07:32

کلیپ دلخراش از شکار و خوردن وحشتناک و وحشیانه حیوانات وحشی توسط شیرهای نر و ماده را در حیات وحش آفریقا مشاهده می کنید ، فیلم خوردن وحشتناک حیوانات.

حمله وحشیانه شیرها برای شکار گوزن

جمعه، 23 اکتبر 20 - 07:27

کلیپ دیدنی از حمله وحشیانه شیرهای ماده برای شکار گوزن کودو در حیات وحش آفریقا را مشاهده می کنید فیلم شکار کردن گوزن توسط شیرهای گرسنه آفریقایی.

شکار گوزن توسط گرگهای گرسنه

پنج‌شنبه، 22 اکتبر 20 - 01:39

فیلم شکار گوزن توسط گرگ های گرسنه در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلم شکار کردن گوزن شمالی توسط گرگها ، با ما همراه باشید با کلیپ های دیدنی از حیوانات.

محاصره کردن بوفالو توسط شیرها و شکار این حیوان

پنج‌شنبه، 22 اکتبر 20 - 12:18

کلیپ دیدنی از محاصره و شکار بوفالو توسط شیرهای نر آفریقایی در حیات وحش آفریقا ، شیرها از غفلت گاومیش استفاده می کنند و این حیوان را در پا در میاورند و می خورند.

شکار لحظه ها درحیات وحش

پنج‌شنبه، 22 اکتبر 20 - 12:54

کلیپ دیدنی از شکار لحظه ها در حیات وحش را در چند دقیقه مشاهده می کنید .از حمله تمساح به گروه مستند سازی حیات وحش تا شکار و زایمان حیوانات وحشی و درنده.

گلچینی از شکار حیوانات توسط شیرهای گرسنه در حیات وحش

پنج‌شنبه، 22 اکتبر 20 - 12:07

کلیپی گلچین از شکار حیوانات وحشی توسط حیوانات درنده در حیات وحش آفریقا را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم شکار گوزن و آهو و … توسط شیرهای گرسنه .

شکار بوفالو توسط شیرهای سفید

پنج‌شنبه، 22 اکتبر 20 - 10:34

فیلم دیدنی از شکار گوزن یالدار توسط شیرهای سفید نر در حیات وحش را مشاهده می کنید کلیپ خفن از شکار بوفالو توسط شیرهای گرسنه.با ما همراه باشید با کلیپ های دیدنی از حیوانات.

شکار آهو توسط شیرهای ماده در شب

چهارشنبه، 21 اکتبر 20 - 02:24

کلیپ دیدنی از شکار شبانه آهو توسط شیرهای ماده آفریقایی در تاریکی شب با استتار فوق العاده و افتادن گوزن نگون بخت به دام شیرهای گرسنه.

خوردن تمساح توسط مار غول پیکر

چهارشنبه، 21 اکتبر 20 - 02:02

کلیپ دیدنی از شکار و در ادامه آن بلعدن تمساح توسط مار آناکوندای غول پیکر در واقع در پی انتقام خورده شدن تخم هایش توسط کروکودیل او را گرفته و می خورد.

خوردن تخم های بزمجه توسط تمساح گرسنه

چهارشنبه، 21 اکتبر 20 - 01:27

کلیپ دیدنی از حمله تمساح به تخم های بزمجه و واکنش بزمجه مادر به حمله تمساح را مشاهده می کنید هر چند در آخر بزمجه تسلیم شده و تمساح مشغول خوردن تخم ها می شود.

فیلم شکار گوزن یالدار توسط تمساح

چهارشنبه، 21 اکتبر 20 - 01:45

فیلم دیدنی از شکار گوزن یالدار توسط تمساح گرسنه را مشاهده می کنید بوفالو بیچاره هر چه تلاش می کند تا پای خود را دهان کروکودیل برهاند اما در انجام این کار موفق نمی شود.

شکار کردن گربه توسط پیتون

چهارشنبه، 21 اکتبر 20 - 01:43

شکار ناگهانی گربه توسط مار پیتون که داخل جوی مخفی شده بود و گربه بیچاره با نزدیک شدن به جوی توسط مار شکار شده و در آخرش خورده می شود.