فقط افراد بالای هجده سال وارد شوند +18

اعدام پسر 17ساله تهرانی / ادعای زشت مهرداد حقیقت نداشت + عکس

اعدام پسر 17ساله تهرانی اعدام برای پسر 17ساله تهرانی / ادعای زشت مهرداد حقیقت نداشت + عکس پسر جوان که در 17سالگی دوستش…

اعدام پسر 17ساله تهرانی

اعدام برای پسر 17ساله تهرانی / ادعای زشت مهرداد حقیقت نداشت + عکس

پسر جوان که در 17سالگی دوستش را کشته و پیش تر با حکم قضایی از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شده بود پس از سومین محاکمه دیروز به قصاص محکوم شد.

اعدام مهرداد پسر 17ساله تهرانی

مهرداد که حالا 21سال دارد دوم اردیبهشت سال 93 وقتی که 17 سال داشت سهیل 21 ساله را در یک پارک در خیابان پیروزی تهران خفه کرد و هنگامی که قصد داشت با همدستی دوستش جنازه را به بیرون از شهر منتقل کند دستگیر شد.

وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید که امتیازی ویژه برای محکومان زیر 18 سال قائل شده است از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

حکم صادره اما با اعتراض اولیای دم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و تایید نشد و این آغاز کش و قوس قضایی این پرونده بود. مهرداد این بار در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و ادعای مهدورالدم بودن قربانی را مطرح کرد.

قضات دادگاه این ادعا را پذیرفتند و این بار نیز مهرداد را از قصاص معاف کرده و وی را به 5سال زندان و پرداخت دیه محکوم کردند. با اعتراض اولیای دم ،بار دیگر حکم صادره در دیوان عالی کشور شکسته شد تا پوریا برای سومین بار پای میز محاکمه بایستد.

اعتراض به معافیت حکم اعدام پسر 17 ساله تهرانی

وی هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه اولیای دم به صدور حکم قصاص برای مهرداد تاکید کردند.

سپس متهم به دفاع ایستاد و گفت: ماجرا از سال 90 وقتی که من 14 ساله بودم شروع شد. آن روز به جشن تولد دوستم پوریا دعوت شده بودم. در آن جشن که سهیل هم حضور داشت مشروب خوردم و مست شدم. از هوش رفته بودم که سهیل مرا آزار داد. سهیل به همه دوستانم گفته بود مرا آزار داده و آبرویم را پیش دوستانم برده بود. بعد از این ماجرا به افسردگی مبتلا شدم و دیگر حاضر نبودم از خانه خارج شوم.

وی ادامه داد: افکار منفی برای لحظه ای مرا رها نمی کرد تا اینکه به فکر انتقام جویی از سهیل افتادم. آن شب ساعت حدود 12 بود که سهیل با من تماس گرفت تا به دیدن او بروم. من هم به پارک رفتم و شالی را که همراه داشتم دور گردن او پیچیدم که روی زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس اینکه سهیل به هوش نیاید وبا من درگیر نشود، با دو تسمه گردنش را محکم بستم که جان سپرد. من جنازه را پشت شمشادها کشاندم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم.ولی وقتی شنیدم پدرم قصد دارد با پلیس تماس بگیرد فورا خانه را ترک کردم و سراغ دوستم پوریا رفتم.

این متهم گفت: پوریا در جریان همه ماجراها قرار داشت. او همراهم به پارک برگشت و من جنازه را در یک کیسه خواب گذاشتم تا آن را با ماشین پدرم به خارج از شهر منتقل کنم، اما همان موقع پلیس سر رسید و من و پوریا از ترس فرار کردیم.اعدام پسر 17 ساله تهرانی به خاطر قتل پوریا

وی ادامه داد: من اتهام قتل را قبول دارم و خودم را مستحق مرگ می دانم.

در این میان وکیل اولیای دم بر خاست و ادعای مهرداد را رد کرد و گفت: این پسر دروغ می گوید که قربانی او را آزار داده است. او از کودکی بچه شروری بوده و حتی از 12سالگی حشیش می کشیده است. او با رها با دوستانش درگیر شده و همیشه در دعواها چاقو حمل می کرده است. ولی حالا با مطرح کردن این ادعا قصد دارد تا از مجازات قصاص در امان بماند.

سپس وکیل مدافع متهم به دفاع پرداخت و گفت: موکلم زمانی که دست به قتل زده فقط 17سال داشته و به رشد عقلی مهرداد که حالا 21سال دارد دوم اردیبهشت سال 93 وقتی که 17 سال داشت سهیل 21 ساله را در یک پارک در خیابان پیروزی تهران خفه کرد و هنگامی که قصد داشت با همدستی دوستش جنازه را به بیرون از شهر منتقل کند دستگیر شد.

وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید که امتیازی ویژه برای محکومان زیر 18 سال قائل شده است از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.

حکم صادره اما با اعتراض اولیای دم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و تایید نشد و این آغاز کش و قوس قضایی این پرونده بود. مهرداد این بار در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و ادعای مهدورالدم بودن قربانی را مطرح کرد.

قضات دادگاه این ادعا را پذیرفتند و این بار نیز مهرداد را از قصاص معاف کرده و وی را به 5سال زندان و پرداخت دیه محکوم کردند. با اعتراض اولیای دم ،بار دیگر حکم صادره در دیوان عالی کشور شکسته شد تا پوریا برای سومین بار پای میز محاکمه بایستد.

اعتراض مجدد به معافیت از حکم اعدام پسر 17 ساله تهرانی

وی هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه اولیای دم به صدور حکم قصاص برای مهرداد تاکید کردند.

سپس متهم به دفاع ایستاد و گفت: ماجرا از سال 90 وقتی که من 14 ساله بودم شروع شد. آن روز به جشن تولد دوستم پوریا دعوت شده بودم. در آن جشن که سهیل هم حضور داشت مشروب خوردم و مست شدم. از هوش رفته بودم که سهیل مرا آزار داد. سهیل به همه دوستانم گفته بود مرا آزار داده و آبرویم را پیش دوستانم برده بود. بعد از این ماجرا به افسردگی مبتلا شدم و دیگر حاضر نبودم از خانه خارج شوم.

وی ادامه داد: افکار منفی برای لحظه ای مرا رها نمی کرد تا اینکه به فکر انتقام جویی از سهیل افتادم. آن شب ساعت حدود 12 بود که سهیل با من تماس گرفت تا به دیدن او بروم. من هم به پارک رفتم و شالی را که همراه داشتم دور گردن او پیچیدم که روی زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس اینکه سهیل به هوش نیاید وبا من درگیر نشود، با دو تسمه گردنش را محکم بستم که جان سپرد. من جنازه را پشت شمشادها کشاندم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم.ولی وقتی شنیدم پدرم قصد دارد با پلیس تماس بگیرد فورا خانه را ترک کردم و سراغ دوستم پوریا رفتم.

این متهم گفت: پوریا در جریان همه ماجراها قرار داشت. او همراهم به پارک برگشت و من جنازه را در یک کیسه خواب گذاشتم تا آن را با ماشین پدرم به خارج از شهر منتقل کنم، اما همان موقع پلیس سر رسید و من و پوریا از ترس فرار کردیم.

وی ادامه داد: من اتهام قتل را قبول دارم و خودم را مستحق مرگ می دانم.

در این میان وکیل اولیای دم بر خاست و ادعای مهرداد را رد کرد و گفت: این پسر دروغ می گوید که قربانی او را آزار داده است. او از کودکی بچه شروری بوده و حتی از 12سالگی حشیش می کشیده است. او با رها با دوستانش درگیر شده و همیشه در دعواها چاقو حمل می کرده است. ولی حالا با مطرح کردن این ادعا قصد دارد تا از مجازات قصاص در امان بماند.

سپس وکیل مدافع متهم به دفاع پرداخت و گفت: موکلم زمانی که دست به قتل زده فقط 17سال داشته و به رشد عقلی نرسیده بوده است. در کمال عقل او شبهه وجود دارد و در حالی پزشکی قانونی با انجام تست رشد عقلی وی را تایید کرده که دو سال از این ماجرا گذشته بوده و مهرداد 19سال داشته است .از این رو تقاضا دارم تا طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی موکلم از قصاص معاف شود.

وی همچنین گفت: مهرداد در مدتی که در کانون اصلاح و تربیت بود رفتارش تغییر کرده است. او توبه کرده و می خواهد زندگی جدیدی را آغاز کند. حالا هم در زندان قران را فرا گرفته و نگاهش به زندگی عوض شده است.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده دیروز مهرداد را به قصاص محکوم کردند.

بوده است. در کمال عقل او شبهه وجود دارد و در حالی پزشکی قانونی با انجام تست رشد عقلی وی را تایید کرده که دو سال از این ماجرا گذشته بوده و مهرداد 19سال داشته است .از این رو تقاضا دارم تا طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی موکلم از قصاص معاف شود.

وی همچنین گفت: مهرداد در مدتی که در کانون اصلاح و تربیت بود رفتارش تغییر کرده است. او توبه کرده و می خواهد زندگی جدیدی را آغاز کند. حالا هم در زندان قران را فرا گرفته و نگاهش به زندگی عوض شده است.

صدور حکم اعدام مهرداد پسر 17 ساله تهرانی

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده دیروز مهرداد را به قصاص محکوم کردند.

منبع khabar25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *