تعبیر خواب درخت انجیر حضرت یوسف

تعبیر خواب درخت انجیر از امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین تعبیر خواب درخت انجیر حضرت یوسف از نظر حضرت یوسف…

تعبیر خواب درخت انجیر از امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب درخت انجیر حضرت یوسف

از نظر حضرت یوسف پیامبر (ع) به طور کلی دیدن میوه در خواب روزی حلال می‌باشد.

تعبیر خواب خوردن انجیر

محمدبن سیرین گوید:
اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).
اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رؤیا می‌شود. به اعتقاد نگارنده انجیر چون از میوه‌های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می‌شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می‌باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.

اچ میلر می‌گوید: اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

تعبیر خوردن انجیرهای رنگی

ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.
اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید، به این معنا است که احتمالاً بیمار می‌شوید.

تعبیر خواب برگ انجیر

مطیعی تهرانی گوید: و برگ انجیر اندیشه و خرد است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید.

تعبیر خواب درخت انجیر و نظر امام صادق (ع)

امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند: پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند. این موضوع به دلیل تفاوت در نوع درخت و البته تفاوت در کیفیت خواب است. به عنوان مثال معبران درختان بدون ساقه را به مردمان پست و دون‌مایه تعبیر می‌کنند در حالیکه تعبیر درختان خاردار را فرد بدخو و ناسازگار می‌دانند. به عنوان نمونه، از نظر دانیال نبی درختانی که در نزد مردم عزیز هستند به مردی شریف و بزرگوار، درخت میوه‌دار به شخصی توانگر و درخت بی ثمر به مردی درویش تعبیر می‌شود. تعبیر خواب درخت خشکیده معمولا به ضرر و زیان، شکست و یا موارد مرتبط با دین و ایمان تعبیر شده است.

نکته‌ای که در نهایت یادآوری می‌گردد اینکه خواب انجیر از جمله مواردی است که در کل نگرانی خاصی ندارد و بایستی نسبت به آن، نیت خیر داشت.

شما ممکن است به واسطه یکی از تعابیر زیر :

 

 

وارد این پست شده باشید.

منبع khabar25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب