تعبیر خواب شکستن دندون

تعبیر خواب شکستن دندون | دندان شکسته در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب شکستن دندون ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از…

تعبیر خواب شکستن دندون | دندان شکسته در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب شکستن دندون

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته است، با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

اول: اهل بیت خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف (گزند و زیان).
ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خواب افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد

دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

تعبیر خواب شکستن دندون

شکستن می‌تواند نشان دهنده‌ی نوعی آسیب ناگهانی و یا یک ضربه‌ی روانی پیش بینی نشده باشد که هم اکنون احساس می‌کنید برای شما اتفاق افتاده و باعث ایجاد احساس فقدان در درون شما شده است. ممکن است احساس کنید که این ضربه بر روی عملکرد شما در زندگی بیداری تاثیر منفی گذاشته است. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که در روز‌های اخیر، چه مساله‌ای باعث شده تا احساس ضعف در اراده و عملکرد خود پیدا کنید؟ در وقوع این اتفاق تا چه حد خود را مسئول می‌دانید؟ چگونه می‌توانید با دیدی منطقی به این مساله نگاه کرده و راهکاری مناسبی برای کنار گذاشتن این ضعف پیدا کنید؟ این خواب می‌تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما مبنی بر لزوم بروز درونیات و در میان گذاشتن مشکلات با دیگران باشد.

تعبیر خواب شکستن دندون جلو

دندان‌های جلو به ما کمک می‌کنند تا غذا‌ها را تکه تکه کرده و سپس به راحتی جویده و ببلعیم. همچنین ظاهر دندان‌های جلو تاثیر زیادی در چهره‌ی ظاهری و اعتماد به نفس ما دارند. زمانی که دندان‌های جلو را شکسته مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید که چه عاملی باعث شکسته شدن دندان‌ها شده است. اگر دندان‌ها بدون هیچ دلیل خاصی شکسته شوند، نشان دهنده‌ی این معناست که شما منشا بروز ضعف خود را نشناخته اید. این خواب از شما می‌خواهد تا اجازه ندهید که ترس‌های بی مورد شما را کنترل کرده و هیجانات آنی باعث شوند که احساسی منفی نسبت به خود داشته باشید.

تعبیر خواب شکستن دندون مصنوعی

دندان مصنوعی در خواب استعاره از کمک و وابستگی ما به عوامل خارجی برای داشتن اعتماد به نفس می‌باشد. زمانی که در خواب مشاهده کنیم دندان مصنوعی شکسته است به این معناست که احساس می‌کنیم منابع خارجی خود را از دست داده ایم. مثل انسان‌هایی که صحبت کردن با آن‌ها احساس خوبی را در ما ایجاد می‌کند. تفاوتی ندارد که دندان مصنوعی که در خواب مشاهده می‌کنید متعلق به چه کسی است. در تعبیر خواب روانشناسی، تمام انسان‌هایی که در خواب مشاهده می‌کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از شما می‌خواهد تا دلیل وابستگی خود به دیگران را شناخته و در صورت لزوم، به کسب استقلال بیشتری بپردازید و نیروی روانی خود را به شکلی جدید تقویت کنید.

 

شما ممکن است به واسطه یکی از تعابیر زیر :

وارد این پست شده باشید.

منبع khabar25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب