برچسب‌ "آتش سوزی قهوه خانه بازار کیان اهواز"

بازداشت مظنون اصلی آتش سوزی قهوه خانه اهواز/مظنون اصلی آتش سوزی قهوه خانه اعتراف کرد

hasan | سه‌شنبه، 03 آوریل 18 - 12:51

آتش سوزی قهوه خانه بازار کیان اهواز بازداشت مظنون اصلی آتش سوزی قهوه خانه اهواز مظنون اصلی آتش سوزی قهوه خانه اعتراف کرد…