برچسب‌ "آموزش تاکتیک فوتسال"

آموزش سیستم 4_0 در فوتسال برای حفظ توپ و حمله مجدد

hasan | دوشنبه، 28 اکتبر 19 - 03:39

آموزش سیستم 4_0 در فوتسال برای حفظ توپ و شروع حمله مجدد ، این سیستم زمانی به کار می آید که شما از تیم حریف جلو بوده و تیم حریف در حال پرس می باشد برای ضدپرس می توانید از این روش استفاده نمایید.