برچسب‌ "اخراج مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد"

اخراج مدیر و معاونین دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

hasan | چهارشنبه، 26 دسامبر 18 - 11:30

اخراج مدیر و معاونین دانشگاه علوم تحقیقات اخراج مدیر و معاونین دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کمیته ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس واحد…