برچسب‌ "اسما اسد"

عکس جدید از همسر بشار اسد پس از شیمی درمانی

hasan | شنبه، 27 اکتبر 18 - 11:13

عکس جدید از همسر بشار اسد عکس جدید از همسر بشار اسد پس از شیمی درمانی تصاویر جدیدی که از «اسماء اسد» همسر…