برچسب‌ "انجیر"

تعبیر خواب درخت انجیر از امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین

hasan | چهارشنبه، 19 ژوئن 19 - 12:49

تعبیر خواب درخت انجیر از امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین تعبیر خواب درخت انجیر حضرت یوسف از نظر حضرت یوسف…