برچسب‌ "ایستگاه مترو"

خودکشی نافرجام در ایستگاه مترو بیمه تهران

hasan | چهارشنبه، 01 می 19 - 03:52

خودکشی نافرجام در ایستگاه مترو خودکشی نافرجام در ایستگاه مترو بیمه تهران صبح امروز یک نفر در ایستگاه مترو بیمه خودکشی کرد. ساعتی…