برچسب‌ "بازگشت کارت سوخت بنزین"

بازگشت مجدد کارت سوخت به چرخه سهمیه بندی بنزین

hasan | سه‌شنبه، 09 اکتبر 18 - 11:07

بازگشت مجدد کارت سوخت بازگشت مجدد کارت سوخت به چرخه سهمیه بندی بنزین دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت به…