برچسب‌ "بهمن ورمزیار"

فیلم سرقت مسلحانه بهمن ورمزیار در همدان! چرا بهمن اعدام شد؟

hasan | پنج‌شنبه، 19 آوریل 18 - 02:56

فیلم سرقت مسلحانه بهمن ورمزیار فیلم سرقت مسلحانه بهمن ورمزیار در همدان! چرا بهمن اعدام شد؟ حکم اعدام بهمن ورمزیار، جوان بیست‌وهفت ساله…