برچسب‌ "جفت گیری حیوانات"

جفت گیری شیر و مبارزه با شیرهای نر دیگر در حیات وحش

hasan | دوشنبه، 22 ژوئن 20 - 08:00

جفت گیری شیر و مبارزه با شیرهای نر دیگر در حیات وحش را در چند دقیقه مشاهده می کنید در واقع دیگر شیرهای نر در فصل جفتگیری حیوانات قصد جفت گیری با شیر ماده را دارند و به همین دلیل مجبور به مبارزه با یکدیگر بوده تا یکی از آنها با جفت ماده جفگیری کند.

فیلم جدید از جفت گیری و فحلی گوسفندان در مزرعه حیوانات

hasan | جمعه، 22 می 20 - 06:30

فحلی گوسفندان https://www.animalslife.ir/wp-content/uploads/2020/05/89508012_505444473728285_8898817721806793981_n.mp4

فیلم جفتگیری سگ با گربه خانگی موزیکال

hasan | سه‌شنبه، 12 می 20 - 01:12

شما در اینجا فیلم خنده دار از جفت گیری سگ و گربه خانگی را در فصل جفتگیری حیوانات را مشاهده می کنید کلیپ جفکری سگ با گربه در حیاط موزیکال با آهنگ ایرانی.

فیلم جفت گیری سگ دوبرمن نر با ماده

hasan | جمعه، 24 آوریل 20 - 12:25

فیلم جفت گیری سگ دوبرمن نر با سگ دوبرمن ماده در فصل جفتگیری حیوانات کلیپ کامل از قفل کردن و جفگیری سگ دوبرمن Mating a Doberman dog

جفت گیری شترها در دوران جفتگیری حیوانات اهلی

hasan | سه‌شنبه، 21 آوریل 20 - 11:01

جفت گیری و جفت انداختن شترهای اهلی در فصل فحلی و جفتگیری حیوانات را در ایران مشاهده می کنید فیلم کشش شتر نر با شتر ماده اپارات نحوه و فصل جفتگیری شتر و حیوانت اهلی.

فیلم درگیری سگ ها برای جفت گیری با سگ ماده

hasan | پنج‌شنبه، 16 آوریل 20 - 03:00

شما در اینجا فیلمی از جنگ و مبارزه سگ ها از نژادهای مختلف هاسکی و پیتبول و خرسی برای جفتگیری با سگ ماده را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم درگیری و مبارزه حیوانات در فصل جفت گیری حیوانات.

کلیپ خنده دار از تلاش ناموفق سگ برای جفتگیری با ببر بنگال

hasan | چهارشنبه، 15 آوریل 20 - 03:16

شما در اینجا کلیپی خنده دار از تلاش ناموفق سگ نر برای جفتگیری با ببر ماده را مشاهده می کنید فیلمی از جفت گیری ناموفق سگ با ببر بنگال در فصل جفکری حیوانات.

کلیپ خنده دار از تلاش سگ خانگی کوچولو برای جفت گیری با سگ بزرگتر از خود

hasan | چهارشنبه، 15 آوریل 20 - 12:33

شما در اینجا کلیپی خنده دار از تلاش ناموفق سگ برای جفت گیری با سگ بزرگتر از خود را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم تلاس ناموفق سگ خانگی برای جفتگیری با سگ داگو و حمله داگو به سگ کوچولوی مزاحم.

فیلم نحوه آمیزش و جفت گیری گاو در دوران فحلی گاو در گاوداری

hasan | یکشنبه، 12 آوریل 20 - 05:40

شما در اینجا فیلمی از نحوه آمیزش گاو و جفت گیری گاو در فصل جفتگیری حیوانات اهلی در گاورداری را مشاهده می کنید کلیپ فحلی گاو شیرده و کشش گاو.

جنگ حیوانات وحشی برای جفت گیری در دوران تولیدمثل و جفکری حیوانات

hasan | یکشنبه، 12 آوریل 20 - 01:39

شما در اینجا کلیپی دیدنی از جنگ بین حیوانات وحشی و درنده در حیات وحش و در فصل جفت گیری حیوانات را در چند دقیقه مشاهده می کنید.

کلیپ خنده دار از جفت گیری گاو با گورخر در حیات وحش

hasan | یکشنبه، 12 آوریل 20 - 12:02

شما در اینجا کلیپی خنده دار و در نوع خود عجیب از جفت گیری گاو با گورخر در فصل جفتگیری حیوانات در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلمی از کشش گاو و گورخر و فرار گورخر از دست گاو.

سه سال تلاش ناموفق برای جفتگیری گورخرهای ایرانی

hasan | شنبه، 11 آوریل 20 - 01:24

شما در اینجا کلیپی خنده دار و جالب از تلاش ناموفق برای جفتگیری گورخرهای ایرانی را مشاهده می کنید که سه گورخر ماده را در یک محیط برای ازدیاد نسل گورخر ایرانی محصور کرده بوند تا تعدادشان زیاد شود.

فیلم جفت گیری فیل در حیات وحش آفریقا در میان درختان

hasan | جمعه، 10 آوریل 20 - 03:31

شما در اینجا فیلمی از جفت گیری فیل و تولید مثل فیل را مشاهده می کنید کلیپ زایمان فیل پس از تولید مثل و جفگیری در میان درختان کشش فیل آفریقایی در حیات وحش آفریقا.

نحوه تولید مثل شیر در باغ وحش در فصل جفت گیری حیوانات

hasan | دوشنبه، 30 مارس 20 - 01:15

شما در اینجا فیلمی از نحوه تولید مثل شیر نر با شیر ماده را در باغ وحش در فصل جفت گیری حیوانات را مشاهده می کنید .

فیلم خنده دار از جفت گیری گربه های خانگی در آپارتمان

hasan | دوشنبه، 23 مارس 20 - 08:28

شما در اینجا کلیپی خنده دار از جفتگیری گربه های خانگی در آپارتمان را در فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلم جفت کاری گربه پرشین ، با ما همراه باشید.

فیلم خنده دار از تلاش نافرجام خر برای جفت گیری با اسب در دوران جفتگیری حیوانات

hasan | شنبه، 21 مارس 20 - 06:56

شما در اینجا فیلمی خنده دار از تلاش نافرجام خر برای جفت گیری با اسب در فصل جفتگیری حیوانات اهلی در مزرعه پرورش حیوانت را مشاهده می کنید کلیپی از کشش ناموفق خر با اسب.

کلیپ خنده دار از تلاش سگ برای جفت گیری با اسب ماده در مزرعه

hasan | شنبه، 21 مارس 20 - 02:31

شما در اینجا کلیپ خنده دار از تلاش ناموفق سگ نر برای جفتگیری با سگ ماده در فصل جفت گیری حیوانات در مزرعه پرورش حیوانت اهلی را مشاهده می کنید ، با ما با فیلم های خنده دار و بامزه از حیوانات همراه باشید.

فیلم خنده دار از کشش ناموفق اسب نر با اسب ماده در دوران جفتگیری حیوانات اهلی

hasan | شنبه، 21 مارس 20 - 10:11

شما در اینجا کلیپ خنده دار از جفت گیری و کشش ناموفق اسب نر با اسب ماده در فصل جفتگیری حیوانت اهلی در مزرعه پرورش اسب را مشاهده می کنید فیلمی از جفگیری اشتباهی اسب.

فیلم جدید از جفت گیری سگ خرسی با سگ سرابی ماده و قفل کردن سگ

hasan | دوشنبه، 16 مارس 20 - 03:50

شما در اینجا فیلمی از جفت گیری سگ خرسی نر با سگ سرابیماده در فصل جفتگیری حیوانات اهلی را در ایران مشاهده می کنید کلیپی از آمیزش سگ نر با سگ ماده و قفل کردن سگ ها با یکدیگر.

شروع به جفت گیری در اسب های سیاه تزیینی در مزرعه پرورش اسب

hasan | یکشنبه، 08 مارس 20 - 05:51

شما در اینجا شروع به جفت گیری در اسب های سیاه تزیینی در مزرعه پرورش اسب را در فصل جفتگیری حیوانات را مشاهده می کنید فیلمی از نحوه فرایند کشش اسب های نمایشگاهی زیبا مخصوص پرورش دهندگان حیوانات اهلی.