برچسب‌ "زنده خواری ببر"

زنده خوردن الاغ توسط ببرهای گرسنه در باغ وحشی در چین

hasan | چهارشنبه، 06 نوامبر 19 - 11:49

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن الاغ توسط ببرهای گرسنه را در باغ وحشی در چین مشاهده می کنید ، در این فیلم شما شاهد پرت کردن خر داخل قفس ببرهای وحشی برای زنده خواری این حیوان زبان بسته را مشاهده می کنید.

زنده خوردن وحشتناک انسان توسط ببر وحشی در هندوستان 18+

hasan | دوشنبه، 04 نوامبر 19 - 05:32

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن وحشتناک انسان توسط ببر وحشی در هندوستان را مشاهده می کنید مرد بیچاره که طعمه ببر گرسنه شده و در حالیکه همچنان زنده بود ببر دست او را کنده و می خورد.