برچسب‌ "زنده خواری کفتار"

فیلم شکار و زنده خوردن بوفالو توسط کفتارهای گرسنه در حیات وحش

hasan | جمعه، 22 می 20 - 05:31

فیلم شکار و زنده خوردن بوفالو توسط کفتارهای گرسنه در حیات وحش آفریقا را در چند دقیقه مشاهده می کنید فیلم دلخراش و حال بهم از شکار کردن و دریدن گاو وحشی توسط کفتارها.

فیلم زنده خواری وحشتناک بوفالو توسط کفتارهای آفریقایی

hasan | چهارشنبه، 11 مارس 20 - 08:10

شما در اینجا فیلمی از زنده خوردن بوفالو توسط کفتارهای گرسنه آفریقایی را در حیات وحش آفریقا مشاهده می کنید کلیپ حال بهم زن از خوردن گاو وحشی توسط کفتار خالدار در حالیکه زنده هست.

فیلم وحشتناک از زنده خوردن بزغاله توسط سگ های وحشی آفریقایی

hasan | پنج‌شنبه، 20 فوریه 20 - 05:27

شما در این کلیپ صحنه ای دلخراش و حال بهم زن از شکار و زنده خوردن بزغاله توسط سگ های وحشی آفریقایی در حیات وحش آفریقا را مشاهده می کنید فیلم کشتن وحشیانه بچه آهو توسط سگ های وحشی که حیوان بیچاره را به دو نیم تقسیم می کنند.

فیلم وحشتناک و حال بهم زن از زنده خوردن آهو توسط کفتار آفریقایی

hasan | پنج‌شنبه، 20 فوریه 20 - 11:04

فیلم وحشتناک و حال بهم زن از شکار و زنده خوردن آهو توسط کفتار گرسنه در حیات وحش آفریقا ، آهو در حالیکه زنده هست توسط کفتار خورده می شود ، با ما با کلیپ های مهیج و زیبا از شکار و زنده خوردن حیوانات در حیات وحش همراه باشید.

صحنه دلخراش از زنده خوردن اسب آبی پیر توسط کفتارهای گرسنه 18+

hasan | جمعه، 14 فوریه 20 - 02:19

شما در اینجا و در این کلیپ صحنه ای دلخراش و وحشتناک از زنده خوردن اسب آبی پیر توسط گله کفتارهای گرسنه را مشاهده می کنید حیوانی که کفتار در صورتی که سالم باشد جرات نزدیک شدن به آن را هم ندارد، اسب آبی در حالیکه زنده هست توسط کفتارها تکه تکه می شود.با ما در کلیپت همراه باشید.

کلیپ وحشتناک از دریدن و زنده خوردن گوزن توسط گله کفتارهای گرسنه

hasan | شنبه، 01 فوریه 20 - 01:57

شما در اینجا کلیپی از کمین کفتار برای شکار گوزن وحشی را مشاهده می کنید فیلم وحشتناک از دریدن و زنده خوردن گوزن زخمی توسط گله کفتارهای گرسنه و وحشی در حیات وحش ، با ما در کلیپت با کلیپ حیوانات وحشی و درنده همراه باشید.

زنده خوردن گورخر توسط کفتارهای گرسنه در حیات وحش خیلی خفن

hasan | یکشنبه، 19 ژانویه 20 - 02:39

شما در اینجا کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن گورخر توسط کفتارهای گرسنه را در چند دقیقه در اینجا مشاهده می کنید در این کلیپ حیات وحش حیوانات و صحنه های ناب شکار و زنده خواری آنها را در اینجا مشاهده می کنید.

شکار و زنده خوردن کرگدن توسط گله کفتارهای وحشی در حیات وحش

hasan | یکشنبه، 19 ژانویه 20 - 02:14

شما در اینجا کلیپی از شکار و زنده خوردن کرگدن توسط گله کفتارها را حیات وحش و در جنگل های آفریقا را در چند دقیقه مشاهده می کنید کرگدن در حالیکه زنده هست تکه گوشتش را کفتارها می کنند و می خورند.

زنده خوردن گاو وحشی توسط کفتار گرسنه در حیات وحش

hasan | شنبه، 18 ژانویه 20 - 05:00

شما در اینجا کلیپ زنده خوردن گاو وحشی توسط کفتار گرسنه در حیات وحش را در چند دقیقه مشاهده می کنید زنده خواری بوفالو یا گوزن وحشی در جنگل های آفریقا را در این کلیپ و دیگر کلیپ های ما مشاهده کنید.

کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن کفتار توسط سه شیر نر گرسنه

hasan | شنبه، 18 ژانویه 20 - 04:05

شما در اینجا کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن کفتار توسط سه شیر نر گرسنه در جنگل های آفریقا را مشاهده می کنید در اینجا شیر پس از شکار کفتار در حالیکه زنده هست توسط شیر ها خورده می شود.

زنده خوردن گوزن وحشی توسط کفتار آفریقایی در حیات وحش

hasan | جمعه، 13 دسامبر 19 - 03:45

شما در این کلیپ وحشتناک صحنه ای از زنده خوردن وحشتناک گوزن آفریقایی را توسط کفتار گرسنه مشاهده می کنید گوزن بیچاره و زخمی در حالیکه زنده هست توسط کفتار گرسنه تکه و پاره و خورده می شود.

زنده خوردن کرگدن توسط کفتارهای آفریقایی در جنگل های آفریقا

hasan | پنج‌شنبه، 14 نوامبر 19 - 04:51

شما در اینجا کلیپی از شکار کرگدن پیر و زنده خوردن کرگدن توسط کفتارهای وحشی آفریقایی را در چند دقیقه مشاهده می نمایید ، فیلم زنده خواری کرگدن بوسیله گله گفتارهای گرسنه را اینجا مشاهده نمایید.

زنده خوردن وحشتناک بوفالو توسط گله کفتارهای گرسنه در حیات وحش

hasan | پنج‌شنبه، 14 نوامبر 19 - 04:15

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن وحشتناک بوفالو توسط گله کفتارهای آفریقایی را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، فیلم شکار بوفالو بیچاره و زنده خوردن توسط کفتارهای وحشی آفریقایی به طرز دلخراش

کلیپ خفن و حال بهم زن از زنده خوردن گوزن توسط کفتار وحشی 18+

hasan | پنج‌شنبه، 07 نوامبر 19 - 02:56

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن گوزن توسط کفتار وحشی را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، فیلم زنده خواری آهو توسط کفتار گرسنه حیوان زبان بسته در حالیکه زنده هست به طرز دلخراشی خورده می شود.

زنده خوردن گاو حامله توسط کفتارها و لاشخورها ( خیلی حال بهم زن )

hasan | سه‌شنبه، 05 نوامبر 19 - 02:27

شما در اینجا کلیپی از زنده خواری وحشتناک گاو وحشی در حال زایمان توسط کفتارها را مشاهده می کنید ،ف یلم زنده خوردن گاو آیستن بوسیله کفتارهای گرسنه و لاشخورها

فیلم زنده خوردن بوفالو توسط کفتار وحشی در جنگل ( خیلی دلخراش و حال بهم زن )

hasan | یکشنبه، 03 نوامبر 19 - 03:54

فیلم وحشتناک از زنده خوردن بوفالو توسط کفتار وحشی در چند دقیقه مشاهده می کنید کلیپ خفن و دلخراش از زنده خواری بوفالو بوسیله کفتار آفریقایی ف با ما در ادیوکلیپ با شکار و زنده خواری و پرورش حیوانات همراه باشید.

زنده خوردن وحشیانه بوفالو توسط کفتارهای گرسنه آفریقایی

hasan | یکشنبه، 03 نوامبر 19 - 03:11

شما در اینجا کلیپی از شکار و زنده خواری بوفالو توسط کفتارهای گرسنه در جنگل های استوایی آفریقا مشاهده می کنید زنده خوردن خفن و وحشتناک بوفالو یا همان گاو وحشی توسط کفتار آفریقایی

فیلم هم نوع خواری کفتارها / زنده خوردن عجیب کفتار توسط دیگر کفتارها

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 11:56

شما در اینجا کلیپی از هم نوع کفتار توسط دیگر کفتارهای وحشی را مشاهده می کنید که کفتارها همنوع خود را به طرز دلخراش و وحشتناکی از پای دراورده و در حالیکه کفتار زبان بسته زنده است او را تکه تکه کرده و می خورند.

گلچینی از زنده خواری وحشیانه کفتارها در حیات وحش 18+

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 11:54

شما در اینجا کلیپ گلچینی از زنده خواری وحشیانه حیوانات توسط گله کفتارهای وحشی را مشاهده می کنید، فیلم زنده خوردن آهو ، زنده خوردن گورخر، زنده خوردن بوفالو توسط گله کفتارهای گرسنه را در این کلیپ و دیگر کلیپ های ما در وبسایت ادیوکلیپ مشاهده می کنید.

زنده خوردن گورخر بیچاره توسط کفتارهای گرسنه ( از دست ندهید ! )

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 10:05

شما در اینجا کلیپی از زنده خواری گورخر زبان بسته بوسیله کفتار وحشی آفریقایی را در حیات وحش مشاهده می کنید ، فیلم زنده خوردن گورخر توسط گله ی کفتارهای بیرحم را اینجا می بینید.