برچسب‌ "زنده خواری گرگ"

فیلم خفن از زنده خوردن گوزن توسط گرگ گرسنه در طبیعت وحشی

hasan | سه‌شنبه، 12 نوامبر 19 - 04:00

شما در اینجا فیلمی از زنده خوردن گوزن توسط گرگ گرسنه را در حیات وحش و در طبیعت وحشی در چند دقیقه مشاهده می کنید ، حمله و شکار آهو توسط گرگ وحشی به کمک گله بوفالوها

فیلم خفن از شکار و زنده خوردن گرگ توسط خرس های گرسنه در حیات وحش

hasan | یکشنبه، 10 نوامبر 19 - 02:36

شما در اینجا کلیپی از شکار و زنده خوردن گرگ توسط خرس های گرسنه را در چند دقیقه مشاهده میکنید گرگ بیچاره در حالیکه زنده هست توسط چهار خرس گریزلی تکه و پاره می شود گرگ های دیگر سعی در نجات گرگ دارند اما تلاش آنها موفقیت آمیز نیست.

زنده خوردن انسان توسط گرگ های وحشی / زنده خواری انسان توسط حیوانات

hasan | چهارشنبه، 06 نوامبر 19 - 12:47

شما در اینجا کلیپی از خوردن زنده زنده انسان توسط گله گرگ های گرسنه را در این کلیپ دلخراش و حال بهم زن مشاهده می کنید ، فیلم خفن از زنده خواری انسان توسط حیوانات درنده

زنده خوردن آهو توسط گرگ صحرایی یا همان کایوت وحشتناک و دلخراش

hasan | چهارشنبه، 30 اکتبر 19 - 06:46

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن وحشتناک آهو توسط کایوت یا همان گرگ صحرایی را مشاهده می کنید ، فیلمی دلخراش و حال بهم زن از زنده خواری گرگ صحرایی ، شما می توانید دیگر کلیپ های زنده خواری حیوانات را در وبسایت ادیوکلیپ مشاهده کند.