برچسب‌ "زنده خواری گوزن"

فیلم دلخراش از زنده خواری گوزن کودو توسط سگ های وحشی آفریقایی

hasan | جمعه، 05 ژوئن 20 - 03:02

فیلم دلخراش از زنده خواری گوزن کودو توسط سگ های وحشی آفریقایی در حیات وحش را مشاهده می کنید فیلم وحشتناک از زنده خوردن آهوی آفریقایی توسط سگ های وحشی.

کلیپ خفن از زنده خواری گوزن توسط گله سگ های وحشی

hasan | شنبه، 18 ژانویه 20 - 05:24

شما در اینجا کلیپ شکار و زنده خوردن گوزن توسط گله سگ های وحشی را مشاهده می کنید فیلم زنده خواری وحشتناک گوزن در حالیکه زنده هست به طرز دلخراشی خورده می شود.

زنده خوردن گوزن وحشی توسط کفتار آفریقایی در حیات وحش

hasan | جمعه، 13 دسامبر 19 - 03:45

شما در این کلیپ وحشتناک صحنه ای از زنده خوردن وحشتناک گوزن آفریقایی را توسط کفتار گرسنه مشاهده می کنید گوزن بیچاره و زخمی در حالیکه زنده هست توسط کفتار گرسنه تکه و پاره و خورده می شود.

کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن گوزن توسط شیر وسط جاده

hasan | شنبه، 16 نوامبر 19 - 02:11

کلیپ خفن از شکار گوزن در مسیر جاده و زنده خوردن گوزن بیچاره توسط شیر نر گرسنه مقابل دیدگان مردم در حیات وحش ، فیلم زنده خواری گوزن در طبیعت وحشی پس از کشار این حیوان

کلیپ گلچین از زنده خوردن وحشتناک گوزن توسط سگ های وحشی

hasan | جمعه، 15 نوامبر 19 - 02:02

شما در این کلیپ زنده خوردن وحشتناگ گوزن توسط سگ های وحشی را مشاهده می کنید ، فیلم گلچینی از شکار و دریدن و زنده خوردن بچه آهو و گوزن ها توسط سگ های وحشی مشاهده کنید.

فیلم خفن از زنده خوردن گوزن توسط گرگ گرسنه در طبیعت وحشی

hasan | سه‌شنبه، 12 نوامبر 19 - 04:00

شما در اینجا فیلمی از زنده خوردن گوزن توسط گرگ گرسنه را در حیات وحش و در طبیعت وحشی در چند دقیقه مشاهده می کنید ، حمله و شکار آهو توسط گرگ وحشی به کمک گله بوفالوها

زنده خوردن وحشتناک گوزن توسط سگ های وحشی آفریقایی

hasan | یکشنبه، 10 نوامبر 19 - 03:03

شما در این کلیپ زنده خواری وحشتناک گوزن توسط گله سگ های وحشی را در جنگل های آفریقا و طبیعت وحشی مشاهده می کنید ، فیلم زنده خوردن آهو بوسیله سگ های گرسنه را اینجا مشاهده کنید.

کلیپ خفن از زنده خوردن گوزن توسط گله سگ های وحشی 18+

hasan | پنج‌شنبه، 07 نوامبر 19 - 03:53

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن گوزن توسط گله سگ های وحشی را مشاهده می کنید فیلم حمله سگ های وحشی به گوزن یالدار و از پای در آوردن و خوردن گوزن در حالیکه زنده هست ، برای دیدن کلیپ های بیشتر از شکار و زنده خواری حیوانات با ما همراه باشید.

کلیپ خفن و حال بهم زن از زنده خوردن گوزن توسط کفتار وحشی 18+

hasan | پنج‌شنبه، 07 نوامبر 19 - 02:56

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن گوزن توسط کفتار وحشی را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، فیلم زنده خواری آهو توسط کفتار گرسنه حیوان زبان بسته در حالیکه زنده هست به طرز دلخراشی خورده می شود.

زنده خوردن گوزن توسط سگ های وحشی آفریقایی ( فیلم )

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 10:21

شما در اینجا زنده خوردن گوزن توسط گله سگ های وحشی در حیات وحش آفریقا را در این مستند می بینید، فیلم زنده خواری آهوی غول پیگر توسط سگ های وحشی بیرحم را در این کلیپ و دیگر کلیپ های ما ببینید.

زنده خواری وحشتناک آهو توسط سگ های وحشی و کفتار خیلی خفن

hasan | جمعه، 25 اکتبر 19 - 01:17

زنده خواری وحشتناک آهو توسط سگ های وحشی و کفتار خیلی خفن ,زنده خواری , زنده خواری وحشتناک , زنده خواری آهو , زنده خواری گوزن , حیات وحش , زنده خواری حیوانات , زنده خواری کفتار,