برچسب‌ "زنده خوردن اسب آبی"

زنده خوردن اسب آبی بیچاره توسط گله کفتار گرسنه حال بهم زن 18+

hasan | جمعه، 01 نوامبر 19 - 02:12

شما در اینجا کلیپی از رنده خوردن اسب آبی پیر را توسط گله کفتارها مشاهده می کنید ، زنده خواری کفتار حیوانی با فک ها بسیار قوی که در حال تکه کردن و خوردن اسب آبی هستند را اینجا می بینید.