برچسب‌ "زنده خوردن بوفالو"

فیلم دلخراش از زنده خواری خونین گاو وحشی توسط کفتار آفریقا

hasan | پنج‌شنبه، 04 ژوئن 20 - 04:14

فیلم دلخراش از زنده خواری خونین گاو وحشی توسط کفتار آفریقایی در حیات وحش را مشاهده می کنید ، زنده خواری وحشتناک بوفالو توسط کفتار گرسنه را تماشا نمایید.

شکار و زنده خوردن بوفالو توسط شیرهای گرسنه در حیات وحش

hasan | شنبه، 16 نوامبر 19 - 03:38

شما در اینجا کلیپی از شکار بوفالو و زنده خورد بوفالو توسط شیرهای گرسنه را مشاهده می کنید فیلم شکار وحشیانه گاوهای آفریقایی توسط شیرهای ماده و اضافه شدن کفتارها برای خوردن بوفالو

فیلم شکار وحشتناک بوفالو توسط سگ های وحشی خیلی حال بهم زن

hasan | شنبه، 16 نوامبر 19 - 12:16

شما در اینجا کلیپی از شکار وحشتناک بوفالو توسط سگ های وحشی را مشاهده می کنید زنده خوردن بوفالو توسط گله سگ های وحشی گرسنه را مشاهده کنید.

زنده خوردن وحشتناک بوفالو توسط گله کفتارهای گرسنه در حیات وحش

hasan | پنج‌شنبه، 14 نوامبر 19 - 04:15

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن وحشتناک بوفالو توسط گله کفتارهای آفریقایی را در چند دقیقه مشاهده می کنید ، فیلم شکار بوفالو بیچاره و زنده خوردن توسط کفتارهای وحشی آفریقایی به طرز دلخراش

فیلم خفن از شکار و زنده خواری بوفالو توسط شیرهای گرسنه در حیات وحش

hasan | سه‌شنبه، 12 نوامبر 19 - 05:24

کلیپ گلچین از شکار و زنده خواری بوفالو توسط شیرهای گرسنه در حیات وحش ، جنگ بین بوفالو با شیرها و از پای دراوردن شیر به وسیله گاوهای وحشی ، زنده خوردن بوفالو توسط شیرها در جنگل های آفریقا

فیلم زنده خوردن بوفالو توسط کفتار وحشی در جنگل ( خیلی دلخراش و حال بهم زن )

hasan | یکشنبه، 03 نوامبر 19 - 03:54

فیلم وحشتناک از زنده خوردن بوفالو توسط کفتار وحشی در چند دقیقه مشاهده می کنید کلیپ خفن و دلخراش از زنده خواری بوفالو بوسیله کفتار آفریقایی ف با ما در ادیوکلیپ با شکار و زنده خواری و پرورش حیوانات همراه باشید.

فیلم خفن از زنده خوردن بوفالو توسط سگهای وحشی در حیات وحش

hasan | یکشنبه، 03 نوامبر 19 - 03:03

شما در اینجا کلیپی از شکار بوفالو توسط گله سگ های وحشی و زنده خوردن وحشتناک و دلخراش بوفالو توسط سگ های وحشی آفریقایی را مشاهده می کنید ، جهت دیدن شکار حیوانات در حیات وحش با بهترین کیفیت با ما همراه باشید.

زنده خوردن وحشیانه بوفالو توسط کفتارهای گرسنه آفریقایی

hasan | یکشنبه، 03 نوامبر 19 - 03:11

شما در اینجا کلیپی از شکار و زنده خواری بوفالو توسط کفتارهای گرسنه در جنگل های استوایی آفریقا مشاهده می کنید زنده خوردن خفن و وحشتناک بوفالو یا همان گاو وحشی توسط کفتار آفریقایی