برچسب‌ "زنده خوردن خوک"

فیلم وحشتناک از بلعیدن خوک توسط مار آناکوندا در مزرعه پرورش حیوانات

hasan | دوشنبه، 11 نوامبر 19 - 05:05

شما در اینجا فیلم وحشتناک از شکار و بلعیدن بچه خوک توسط مار آناکوندا ماری غول پیکر را مشاهده می کنید کلیپی از بلعیدن خفن حیوان زبان بسته در یک چشم بهم زدن توسط این مار غولپیکر