برچسب‌ "زنده خوردن مار"

فیلم خفن و وحشتناک از همنوع خواری مار کبری پس از جنگ با مار سمی

hasan | جمعه، 08 نوامبر 19 - 08:54

شما در اینجا کلیپی از همنوع مار شاه کبری را مشاهده می کنید فیلم زنده خوردن مار شمی توسط مار کبری پس از جنگ و نبرد بین دو مار را می بینید ، زنده خواری مار توسط مار کبری را ببینید و لذت ببرید.

فیلم همنوع خواری مار / زنده خوردن وحشتناک مار توسط مار دیگر

hasan | جمعه، 08 نوامبر 19 - 07:05

شما در اینجا فیلم خوردن زنده زنده وحشتناک مار توسط ماری دیگر را در مشاهده می کنید که مار توسط همنوع خود به شکل عجیبی بلعید و خورده می شود ، در واقع همنوع خواری در بین برخی حیوانات بارها دیده شده است.

فیلم زنده خوردن مار توسط این مرد نظامی ( خیلی خفن و حال بهم زن )

hasan | جمعه، 08 نوامبر 19 - 07:35

شما در اینجا فیلمی از زنده خوردن مار توسط این مرد نظامی را مشاهده می کنید ، کلیپ زنده خواری حیوانات نظیر مار توسط انسان را شما می توانید در وبسایت ادیوکلیپ مشاهده نمایید.