برچسب‌ "زنده خوردن کفتار"

کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن کفتار توسط سه شیر نر گرسنه

hasan | شنبه، 18 ژانویه 20 - 04:05

شما در اینجا کلیپ خفن از شکار و زنده خوردن کفتار توسط سه شیر نر گرسنه در جنگل های آفریقا را مشاهده می کنید در اینجا شیر پس از شکار کفتار در حالیکه زنده هست توسط شیر ها خورده می شود.

فیلم هم نوع خواری کفتارها / زنده خوردن عجیب کفتار توسط دیگر کفتارها

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 11:56

شما در اینجا کلیپی از هم نوع کفتار توسط دیگر کفتارهای وحشی را مشاهده می کنید که کفتارها همنوع خود را به طرز دلخراش و وحشتناکی از پای دراورده و در حالیکه کفتار زبان بسته زنده است او را تکه تکه کرده و می خورند.

زنده خوردن بوفالو توسط کفتار آفریقایی در حیات وحش بسیار دلخراش و وحشتناک

hasan | شنبه، 02 نوامبر 19 - 10:39

شما در اینجا کلیپی از زنده خوردن وحشتناک بوفالو توسط کفتار آفریقایی را مشاهده می کنید، فیلم زنده خواری گاو وحشی بیچاره توسط کفتار که پس از آن لاشخور نیز اضافه و در حالیکه بوفالو همچنان زنده است او را می خورند.