برچسب‌ "سرقت لاستیک"

قهرمان سابق، لاستیک دزد شد

hasan | چهارشنبه، 20 دسامبر 17 - 11:02

قهرمان سابق، لاستیک دزد شد امید 32 ساله و درشت اندام است و هیکلی ورزشکاری دارد. او کلاه سویی‌شرتش را بر سرش کشیده…