برچسب‌ "سوسمار"

جفت گیری سوسمار از نژاد ایگوانای فیجی

hasan | جمعه، 27 سپتامبر 19 - 02:34

ایگوانای فیجی بند بند یک سوسمار فوق العاده زیبا، بزرگ و به رنگ سبز زمردی است که دلیل نام گذاری آن وجود نوارهای بسیار متفاوت عمودی عریض، به رنگ آبی تا سبز کم رنگ بر روی بدن جنس نر می باشد شما در اینجا جفت گیری این گونه کمیاب و نادر از شاخه سوسمارها را می بینید.