برچسب‌ "سگ تریر"

فیلم زایمان طبیعی سگ تریر

hasan | چهارشنبه، 06 می 20 - 02:04

شما در اینجا فیلمی از زایمان طبیعی سگ تریر در منزل مسکونی به کمک صاحبش را مشاهده می کنید فیلمی جدید از زایمان چند قلوی سگ اهلی از نژاد تریر .