برچسب‌ "سگ ماستیف"

کلیپ جنگ سگ پژدر ماستیف کرد با گرگ وحشی/جنگ حیوانات

hasan | پنج‌شنبه، 29 نوامبر 18 - 02:58

جنگ سگ پژدر با گرگ کلیپ جنگ سگ پژدر ماستیف کرد با گرگ وحشی/جنگ حیوانات