برچسب‌ "سگ پژدر"

کلیپ جنگ سگ کردی پژدر با سگ سرابی/ جنگ حیوانات

hasan | پنج‌شنبه، 29 نوامبر 18 - 05:55

جنگ سگ پژدر با سرابی کلیپ جنگ سگ پژدر (پشدر ) با سرابی/ جنگ حیوانات    

کلیپ جنگ سگ پژدر ماستیف کرد با گرگ وحشی/جنگ حیوانات

hasan | پنج‌شنبه، 29 نوامبر 18 - 02:58

جنگ سگ پژدر با گرگ کلیپ جنگ سگ پژدر ماستیف کرد با گرگ وحشی/جنگ حیوانات    

کلیپ جنگ سگ سرابی و پژدر کرد ماستیف kurd mastiff pshdar

hasan | دوشنبه، 26 نوامبر 18 - 10:54

جنگ سگ سرابی با پژدر کرد کلیپ جنگ سگ سرابی و پژدر کرد ماستیف kurd mastiff pshdar