برچسب‌ "سگ کانگال"

فیلم جنگ و نبرد سگ های کانگال با یکدیگر / جنگ حیوانات

hasan | چهارشنبه، 13 نوامبر 19 - 05:30

کانگال یک نژاد سگ نگهبان احشام بزرگ از استان سیواس ترکیه است. این نژاد سگ جزو سگهای ماستیف قرار دارد. سگهای کانگال از یک پوشش مایل به زرد و پوزه سیاه برخوردار هستند. از جثه بزرگ و استخوان بندی قوی برخوردار است و بشدت نترس و شجاع می‌باشد

کلیپ جنگ سگ کانگال با سگ الابای

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 01:20

جنگ سگ کانگال با سگ الابای کلیپ جنگ سگ کانگال با سگ الابای    

کلیپ جنگ سگ کانگال و الابای

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 01:17

جنگ سگ کانگال و الابای کلیپ جنگ سگ کانگال و الابای    

کلیپ کشتن گرگ وحشی توسط سگ کانگال

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 01:18

کشتن گرگ وحشی توسط سگ کانگال کلیپ کشتن گرگ وحشی توسط سگ کانگال  

کلیپ جنگ سگ کانگال

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 12:29

جنگ سگ کانگال کلیپ جنگ سگ کانگال  

کلیپ جنگ سگ سرابی با کانگال

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 12:30

جنگ سگ سرابی با کانگال کلیپ جنگ سگ سرابی با کانگال  

کلیپ جنگ سگ سرابی با قفقازی

hasan | شنبه، 08 دسامبر 18 - 12:16

جنگ سگ سرابی با قفقازی کلیپ جنگ سگ سرابی با قفقازی

کلیپ جنگ سگ کانگال با ژرمن شپرد

hasan | جمعه، 07 دسامبر 18 - 07:52

جنگ سگ کانگال با ژرمن شپرد کلیپ جنگ سگ کانگال با ژرمن شپرد  

کلیپ جنگ سگ سگ جنگی کانگال کوردی در مقابل سگ جنگی سرابی

hasan | دوشنبه، 03 دسامبر 18 - 01:48

سگ جنگی کانگال کوردی کلیپ جنگ سگ سگ جنگی کانگال کوردی در مقابل سگ جنگی سرابی