برچسب‌ "شکار سوسمار"

فیلم خفن از شکار سوسمار و خوردنش توسط مار

hasan | دوشنبه، 16 دسامبر 19 - 12:59

شما در این کلیپ شکار خفن سوسمار و بلعیدن وی توسط مار را در اینجا مشاهده می کنید فیلم نبرد سوسمار با مار و شکار و خورده شدنش توسط مار را در اینجا مشاهده می کنید .