برچسب‌ "ماستیف ایرانی"

کلیپ جنگ سگ سرابی در آذربایجان غربی

hasan | یکشنبه، 09 دسامبر 18 - 12:13

جنگ سگ سرابی در آذربایجان غربی کلیپ جنگ سگ سرابی در آذربایجان غربی  

کلیپی از سگ سرابی سیاه غول پیکر

hasan | یکشنبه، 09 دسامبر 18 - 12:03

سگ سرابی سیاه کلیپی از سگ سرابی سیاه غول پیکر

سگ سرابی اصیل اردبیل

hasan | یکشنبه، 09 دسامبر 18 - 11:39

سگ سرابی اصیل سگ سرابی اصیل اردبیل