برچسب‌ "محمد بن سلمان"

خنثی شدن ترور محمد بن سلمان

hasan | جمعه، 09 نوامبر 18 - 02:37

ترور محمد بن سلمان خنثی شدن ترور محمد بن سلمان رئیس هیات مسیحیان صهیونیست در آمریکا مدعی طرح ترور محمد بن سلمان ولی‌عهد…