برچسب‌ "مدفوع"

تعبیر خواب مدفوع انسان | دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد ؟

hasan | شنبه، 02 مارس 19 - 05:29

تعبیر خواب مدفوع انسان تعبیر خواب مدفوع انسان | دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد ؟ با تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب…