برچسب‌ "مریضی مارادونا چیست"

خونریزی معده مارادونا را راهی بیمارستان کرد

hasan | شنبه، 05 ژانویه 19 - 01:30

خونریزی معده مارادونا خونریزی معده مارادونا را راهی بیمارستان کرد دیگو مارادونا، اسطوره جهان فوتبال به دلیل خونریزی معده در بیمارستانی در کشور…